Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
V Edycja Konkursu NAJLEPSZE WINO 2017 FORUM WINOGRONA.ORG.
#1
V Edycja Konkursu "NAJLEPSZE WINO 2017 FORUM WINOGRONA.ORG."

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne.

1.Celem V Edycji Konkursu "NAJLEPSZE WINO 2017 FORUM WINOGRONA.ORG." zwanego dalej Konkursem jest:
a) ocena jakości win gronowych wykonanych przez użytkowników forum winogrona.org
b) popularyzacja wyrobu win gronowych na forum winogrona.org.

2. Konkurs dotyczy win gronowych. Nie dotyczy win winogronowych.

3.Termin i miejsce Konkursu: 16-17.06.2017  Gostomia n/Pilicą.
http://wino.org.pl/forum/showthread.php?tid=19001

4.Uczestnikiem konkursu może być zarejestrowany użytkownik forum winogrona.org.

5.Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6.Identyfikacja uczestników Konkursu następuje na podstawie nazwy użytkownika na forum winogrona.org.

Organizacja, osoby odpowiedzialne.

7.Organizatorem Konkursu jest forum winogrona.org,  zwanego dalej Forum, reprezentowane przez Koordynatora/Autora Konkursu użytkownika @Ricci, @Erikos na podstawie zezwolenia właściciela Forum.
Koordynują wszelkie działania, związane ze sprawnym przeprowadzeniem  Konkursu.

8. Komisja Sędziowska: degustację konkursową realizuje Komisja Sędziowska SWiMP –Przewodniczący Komisji Sędziowskiej- @Kilis.

Komisja Sędziowska dokonuje oceny win, po degustacji w ciemno, przydziela punkty, sporządza protokół  w tym zakresie.

9.Opiekunowie Konkursu - @Castleman, @Dziadek2, @Erikos, @Ricci.
Opiekunowie Konkursu przygotowują próbki wina do Konkursu (zasłonięcie etykiet, wprowadzenie numeracji dla potrzeb konkursu), wykonują inną, niezbędna pomoc techniczną dla potrzeb Komisji Sędziowskiej.
Sprawują nadzór, nad poprawnością przeprowadzenia degustacji.
W miarę potrzeb, skład ten może zostać rozszerzony, za zgodą Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i Koordynatora.


Przebieg Konkursu.

10.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Zgłoszenie na Forum lub PW Koordynatora, uczestnictwa w Konkursie, podając dane: nazwa użytkownika i liczba próbek; w terminie do dnia 31.05.2017,
b) Doręczenie próbek wina w szklanych butelkach o pojemności 0,75 l - 1 sztuka butelki za każdą zgłoszoną próbkę.  Termin nadsyłania do dnia 31.05.2017. Adres do wysyłki otrzymują uczestnicy Konkursu na PW. Dopuszcza się osobiste dostarczenie próbek wina, w dniu 15.06.2017, dla użytkowników uczestniczących w zlocie w Gostomii.
c) Udział w Konkursie jest bezpłatny.

11.Próbki wina powinny być oznaczone za pomocą etykiety, która powinna zawierać:
a) nazwę odmiany, rocznik wina, 
b) nazwa Autora próbki wina,
c) określenie kategorii zgodnie z p 13.

12. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 4 próbki wina.

13. Wyznacza się następujące kategorie konkursowe:
a) wina białe wytrawne i półwytrawne,
b)     wina różowe wytrawne i półwytrawne,
c) wina czerwone wytrawne i półwytrawne,

Wina wytrawne- zawartość cukru 0-5g/l, półwytrawne 5-15g/l.
W razie wątpliwości zostaną przeprowadzone pomiary zawartości cukru, a wina których norma zostanie przekroczona, będ klasyfikowane poza konkursem.

14.Komisja Sędziowska dokonuje oceny próbek win, na arkuszach konkursowych, zgodnie z 100-punktowym systemem oceny wina Międzynarodowej Unii Enologów.(Tabelka systemu oceny  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

15.Obliczenie ostatecznej oceny następuje: przez 5 sędziów; oceny skrajne (najwyższa i najniższa ocena) są odrzucane. Oceną końcową jest średnia arytmetyczna  trzech środkowych ocen.

16.Komisja Sędziowska może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.
 
17.Po zakończeniu Konkursu we wszystkich kategoriach i po zakończeniu obliczeń Przewodniczący Sędziów i Opiekunowie Konkursu sporządzają Protokół Konkursowy. Protokół Konkursowy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a)-listę zwycięzców poszczególnych kategorii,
b)-nazwy win rocznika,
c)-Ilości zdobytych punktów  dla wszystkich win biorących udział w Konkursie,
d)-nazwę przyznanych medali i Laureatów  medali (zgodnie z p20).

18. Protokół Konkursowy  Komisja przekazuje do Koordynatora Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia Konkursu.

19.Koordynator Konkursu, dokonuje oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu we wszystkich kategoriach, na Forum w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Protokołu Konkursowego.

20.Próbki wina, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów, otrzymują:
a) Brązowy Medal „NAJLEPSZE WINO 2017 FORUM WINOGRONA.ORG” (81-85,99 pkt.),
b) Srebrny Medal „NAJLEPSZE WINO 2017 FORUM WINOGRONA.ORG” (86-89,99 pkt.),
c) Złoty Medal „NAJLEPSZE WINO 2017 FORUM WINOGRONA.ORG” ( 90-100 pkt.).

21.Laureaci Konkursu, mają prawo używać medalu, drukując jego znak jedynie na etykietach wina pochodzących z partii, która została zgłoszona i została nagrodzona w Konkursie.

22. Laureaci Konkursu otrzymują medale droga elektroniczną. 

Postanowienia końcowe.

23.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

24. Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie.

Załączniki:

Zał. 1 Tabelka systemu oceny (załacznik)
Zał. 2 Wzory medali 


Autor projektu medali:  @ArturK.
Konkurs Win Gronowych:Wyniki 2012 2013 2014 2015
L1-15 szt, L2-150 szt, L3-600 szt
Odpowiedz
#2
Zgłaszam 2-3 próbki wina.
Odpowiedz
#3
Aktualna lista zgłoszeń do Konkursu:

1. @Ricci - 3-4 szt
2. @Zodiak - 4 szt
3. @monteverst - 1 szt
4. @Matka - 2-3 szt
5. @castleman - 4 szt
6. @jerzy53 - 2-3 szt
7. @Frank1 - 2 szt
8. @Erikos - 3-4 szt
9. @jawormcz11 - 2 szt
10.@SilwMaliniarz - 0-3 szt
11.@uczitiel - 3 szt
12.@suszi - 1 szt
13.@zbynek - 2 szt
14.@Zdanek - 2 szt
15.@jlechu - 3 szt
16.@bogdanb3 - 2-3 szt
17.@Diter - 2 szt
18.@cessare - 2 szt
19.@ZbyszekTW - 2-3 szt
20.@Irek-11 - 2 szt
21.@jano - 1-2 szt
22.@PawelSzablewski - 4 szt
23.@maciek19660714 - 2 -3 szt

Razem 50-62 szt

Dzięki Maćku za zgłoszenie, rozumiem że wina przywieziesz osobiście, aczkolwiek na PW wysłałem krótkie info...
Konkurs Win Gronowych:Wyniki 2012 2013 2014 2015
L1-15 szt, L2-150 szt, L3-600 szt
Odpowiedz
#4
Tak, wina przywiozę osobiście.
Odpowiedz
#5
Wyniki konkursu win z przydziałem medali:

LP---Nick-----Kat-Białe   Kat Wina------Rocznik  Odmiana wina-------------------Wynik------Medal
                 
1----Irek-11-----------1   b.wytrawne-----2016   Auxerrois100-----------------------91-------złoty medal
2----monteverest-----1   b.półwytrawne--2016   Johanniter100----------------------90-------złoty medal
3----Irek-11-----------1   b.wytrawne-----2016   Ehrenfelsen100---------------------83-------brązowy medal
4----Zdanek-----------1   b.wytrawne-----2016   SB80 Solari10 Bianca---------------82-------brązowy medal
5----Ricci--------------1   b.wytrawne-----2015   SB50 Solaris30 Muscaris20---------82-------brązowy medal
6----Jerzy53----------1   b.półwytrawne   2015   Solaris100----------------------------81-------brązowy medal
7----zbynek-----------1   b.wytrawne-----2016   Solaris50 Aurora30 Bianka20--------77  
8----Zodiak------------1   b.półwytrawne--2016   Solaris75 SB25-----------------------74  
9----Dziadek2---------1   b.półwytrawne--2015   Muskat Odeski100--------------------72  
10---PawelSzablewski-1   b.wytrawne-----2014   Sylwaner100--------------------------68  
11---Zodiak------------1   b.wytrawne-----2016   Solaris100-----------------------------67  
12---Ricci--------------1   b.półwytrawne--2015   Solaris100-----------------------------65  
13---uczitiel-----------1   b.półwytrawne--2016   M.Nogajski95 Jutrzenka5--------------60  
14---Jerzy53-----------1   b.półwytrawne--2016   Solaris100------------------------------60  
15---Dziadek2----------1   b.półwytrawne--2015   SB50 Wiktoria40 Hibernal10----------58  
16---Erkos--------------1   b.półwytrawne--2016   Solaris 68 Pinot Gris17 Gewurtz15---45  
17---PawelSzablewski--1   b.wytrawne-----2016   Pinot Gris100--------------------------38  
18---jawormcz11-------1   b.półwytrawne--2016   SB50 Hibernal50----------------------0  
19---bogdanb3----------1   b.półwytrawne--2016   Siegerrebe90 Jutrzenka10-----------0  
20---PawelSzablewski---1   b.wytrawne-----2016   SB100---------------------------------0  
21---Castleman----------1   b.wytrawne-----2014   NN Austriacka100---------------------0  

LP---Nick----Kat-Różowe   Kat Wina------Rocznik  Odmiana wina-----------------Wynik------Medal

1---maciek19660714----2   r.półwytrawne--2016   PN50 ZwT50-------------------83---------brązowy medal
2---ZbyszekTW-----------2   r.wytrawne-----2016   Rose----------------------------77  
3---jlechu-----------------2   r.wytrawne-----2016   Regent100----------------------53  
4---Gondi-----------------2   r.półwytrawne--2016   Rose-----------------------------53  
            
LP---Nick--Kat-Czerwone   Kat Wina------Rocznik  Odmiana wina---------------------Wynik------Medal                    

1---Castleman----------3   cz. wytrawne-----2015   PNP50 Regent20 MF30-------------84-------brązowy medal
2---Matka---------------3   cz. wytrawne-----2014   Rondo60 Regent40-----------------83-------brązowy medal
3---Dziadek2-----------3   cz. wytrawne-----2015   Marquette100-----------------------81-------brązowy medal
4---wina marcina------3   cz. wytrawne-----2016   Muscat Blue100---------------------81-------brązowy medal
5---zbynek-------------3   cz. wytrawne-----2016   MF50 LM40 Cascade10-------------77  
6---uczitiel-------------3   cz.półwytrawne--2015   M.Doński80 Gołubok20-------------75  
7---jlechu--------------3   cz. wytrawne-----2015    Acolon49 Muscat Bleu41 Nero10--74  
8---zdanek-------------3   cz. wytrawne-----2016   Rondo50 CCortis40 Marqette10----74  
9---Castleman---------3   cz. wytrawne-----2015   Keg Portugal100---------------------73  
10--Matka--------------3   cz. wytrawne-----2016   Rondo60 Regent40------------------72  
11--Zodiak--------------3   cz. wytrawne-----2016   Regent85 Rondo15------------------72  
12--Zodiak--------------3   cz. wytrawne-----2016   Allegro--------------------------------71  
13--ZbyszekTW---------3   cz. wytrawne-----2016   PNP33 Dornfelder67-----------------70  
14--bogdanb3-----------3   cz.półwytrawne--2016   Negritionok95 Gołubok5-------------70  
15--Castleman-----------3   cz. wytrawne-----2015   C.Cortis90 Regent10----------------69  
16--cessare---------------3   cz. wytrawne-----2015   Regent40 C.Cortis60----------------68  
17--Matka-----------------3   cz. wytrawne-----2015   Rondo60 Regent40------------------64  
18--jlechu-----------------3   cz. wytrawne-----2016   Zweigelt65 Acolon35----------------64  
19--ZbyszekTW-----------3   cz. wytrawne-----2015   Dornfelder100-----------------------62  
20--jawormcz11----------3   cz. wytrawne-----2016   Medina50 LM50----------------------61  
21--Frank1----------------3   cz. wytrawne-----2015   Regent100---------------------------61  
22--amstaff---------------3   cz. wytrawne-----2016   MF50 Rondo30 Festiwalnyj20-------60  
23--bogdanb3------------3   cz.półwytrawne--2016   Dunaj100-----------------------------55  
24--Suszi-----------------3   cz. wytrawne-----2016   Regent100---------------------------55  
25--PawelSzablewski----3   cz. wytrawne-----2015   Syrah100----------------------------52  
26--Diter-----------------3   cz.półwytrawne--2016   Regent100---------------------------0  
27--Diter-----------------3   cz.półwytrawne--2016   Rondo100----------------------------0  
28--Frank1---------------3   cz. wytrawne-----2016   Regent100---------------------------0

Konkurs Win Gronowych:Wyniki 2012 2013 2014 2015
L1-15 szt, L2-150 szt, L3-600 szt
Odpowiedz
#6
Ricci, gratuluję przedsięwzięcia i życzę wytrwałości (w obliczu tego, co czytam tam...).
Odpowiedz
#7
Są wyniki więc gratuluję ale tym razem - w obliczu zdarzeń - najpierw organizatorowi.

Ricci, WIELKIE UKŁONY za pomysł i wieloletnią organizację tak zacnej i profesjonalnej imprezy. Karawana jedzie dalej. Z klasą!

Gratuluję twórcom najlepszych win! Widać postęp naszych produkcji i coraz więcej wysokich punktacji.
Odpowiedz
#8
Ja też gratuluję twórcom najlepszych win.
Quidquid agis prudenter agas et respice finem.
Burčiak čisti krv, ale špini nohavice.
Odpowiedz
#9
Andrzeju, Maćku dzięki za wsparcie:)
Konkurs Win Gronowych:Wyniki 2012 2013 2014 2015
L1-15 szt, L2-150 szt, L3-600 sztSkocz do: