W tym roku działo się wiele różnych rzeczy… (zostanie to uzupełnione).