W tym roku działo się wiele rzeczy (zostanie to uzupełnione).