Sadzonka – posadzona w zeszłym roku – jest już jednorocznym krzewem.
Co robić dalej? Jak ciąć?

Wszystko zależy od tego, jak rozwijała się, w swoim pierwszym okresie wegetacji… Jeżeli rosła zdrowo oraz osiągnęła odpowiednią długość i grubość łozy, można już formować pień i ramię. W pozostałych przypadkach, należy skrócić ją na dwa pąki.

Błędem jest równe traktowanie silnych i słabszych krzewów. Poniżej przedstawiam trzy sposoby postępowania:

02 2014 04 30 (1 rok) DORNFELDER BBCH 13 (trzy liście)

Na zdjęciu, po prawej stronie – słabszy krzew Dornfelder, przycięty na dwa pąki. Po lewej – dwa silniejsze, z uformowaną częścią ramienia.
07 2014 05 20 (1 rok) PINOT NOIR (GM) BBCH 15 (pięć liści)

Podobnie tutaj, po prawej stronie – słabszy krzew Pinot Noir. Po lewej – silniejszy, z uformowaną częścią ramienia.

03 2015 11 25 (0 rok) CABERNET DORSA BBCH 89 (cięcie)

W tym przypadku – dwa silne, jednoroczne krzewy Cabernet Dorsa, z uformowanym pniem i całym ramieniem.

13 2016 05 13 HIBERNAL BBCH 13 (trzy liście)

Podobnie – Hibernal.


Po lekturze artykułu zapraszamy do dyskusji na FORUM

Autor: Maciej Łopaciński