Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie – Wojciech Bosak,

Wino dla bystrzaków – Ed McCarthy, Mary Ewing-Mulligan