Orientacja rzędów jest sprawą nader istotną. Ma bowiem duży wpływ, zarówno na dojrzewanie, jak i na zdrowotność winorośli. Powiązane ściśle z tą kwestią, równomierne nasłonecznienie, to owoce o optymalnych parametrach, w optymalnym terminie, a także krzewy maksymalnie osuszone w jak najszybszym okresie czasu, po wilgotnych porankach i po opadach. Najkorzystniejszą jest orientacja północ – południe, […]