ADRES
Stowarzyszenie Winiarzy i Miodosytników Polskich
ul. Kluczborska 12
46-211 Kujakowice Dolne

e-mail: zarzad@wino.org.pl

NR RACHUNKU   PL 30160014621893763030000001

NIP   9512208926

WŁADZE 2018 – 2021

ZARZĄD
-PREZES —————————–Jarosław Bogumił —— Erikos
-SKARBNIK, SEKRETARZ –Maciej Łopaciński —— Maciek19660714

KOMISJA REWIZYJNA
-CZŁONEK KR ——————– Paweł Czerwiński ——- Kilis
-CZŁONEK KR ——————– Paweł Nowak————– Boullii