Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
IV Edycja Konkursu "NAJLEPSZE WINO 2015 FORUM WINOGRONA.ORG."
#1
IV Edycja Konkursu "NAJLEPSZE WINO 2015 FORUM WINOGRONA.ORG."

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne.

1.Celem IV Edycji Konkursu "NAJLEPSZE WINO 2015 FORUM WINOGRONA.ORG." zwanego dalej Konkursem jest:
a) ocena jakości win gronowych wykonanych przez użytkowników forum winogrona.org
b) popularyzacja wyrobu win gronowych na forum winogrona.org.

2. Konkurs dotyczy win gronowych. Nie dotyczy win winogronowych.

3.Termin i miejsce Konkursu: 05-06.06.2015 Gostomia n/Pilicą.

4.Uczestnikiem konkursu może być zarejestrowany użytkownik forum winogrona.org.

5.Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6.Identyfikacja uczestników Konkursu następuje na podstawie nazwy użytkownika na forum winogrona.org.

Organizacja, osoby odpowiedzialne.

7.Organizatorem Konkursu jest forum winogrona.org, zwanego dalej Forum, reprezentowane przez Koordynatora/Autora Konkursu użytkownika @Ricci, na podstawie zezwolenia właściciela Forum.
Koordynuje wszelkie działania, związane ze sprawnym przeprowadzeniem Konkursu.

8. Komisja Sędziowska: degustację konkursową realizuje Komisja Sędziowska SWiMP –Przewodniczący Komisji Sędziowskiej- @Kilis.

Komisja Sędziowska dokonuje oceny win, po degustacji w ciemno, przydziela punkty, sporządza protokół w tym zakresie.

9.Opiekunowie Konkursu - @Castleman, @Dziadek2, @Erikos, @Ricci.
Opiekunowie Konkursu przygotowują próbki wina do Konkursu (zasłonięcie etykiet, wprowadzenie numeracji dla potrzeb konkursu), wykonują inną, niezbędna pomoc techniczną dla potrzeb Komisji Sędziowskiej.
Sprawują nadzór, nad poprawnością przeprowadzenia degustacji.
W miarę potrzeb, skład ten może zostać rozszerzony, za zgodą Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i Koordynatora.


Przebieg Konkursu.

10.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Zgłoszenie na Forum lub PW Koordynatora, uczestnictwa w Konkursie, podając dane: nazwa użytkownika i liczba próbek; w terminie do dnia 20.05.2015,
b) Doręczenie próbek wina w szklanych butelkach o pojemności 0,75 l - 1 sztuka butelki za każdą zgłoszoną próbkę. Termin nadsyłania do dnia 20.05.2015. Adres do wysyłki otrzymują uczestnicy Konkursu na PW. Dopuszcza się osobiste dostarczenie próbek wina, w dniu 04.06.2015, dla użytkowników uczestniczących w zlocie w Gostomii.
c) Udział w Konkursie jest bezpłatny.

11.Próbki wina powinny być oznaczone za pomocą etykiety, która powinna zawierać:
a) nazwę odmiany, rocznik wina,
b) nazwa Autora próbki wina,
c) określenie kategorii zgodnie z p 13.

12. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 4 próbki wina.

13. Wyznacza się następujące kategorie konkursowe:
a) wina białe wytrawne i półwytrawne,
b) wina różowe wytrawne i półwytrawne,
c) wina czerwone wytrawne i półwytrawne,

Wina wytrawne- zawartość cukru 0-10g/l, półwytrawne 10-30g/l.

14.Komisja Sędziowska dokonuje oceny próbek win, na arkuszach konkursowych, zgodnie z 100-punktowym systemem oceny wina Międzynarodowej Unii Enologów.(Tabelka systemu oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

15.Obliczenie ostatecznej oceny następuje: przez 5 sędziów; oceny skrajne (najwyższa i najniższa ocena) są odrzucane. Oceną końcową jest średnia arytmetyczna trzech środkowych ocen.

16.Komisja Sędziowska może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.

17.Po zakończeniu Konkursu we wszystkich kategoriach i po zakończeniu obliczeń Przewodniczący Sędziów i Opiekunowie Konkursu sporządzają Protokół Konkursowy. Protokół Konkursowy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
a)-listę zwycięzców poszczególnych kategorii,
b)-nazwy win rocznika,
c)-Ilości zdobytych punktów dla wszystkich win biorących udział w Konkursie,
d)-nazwę przyznanych medali i Laureatów medali (zgodnie z p20).

18. Protokół Konkursowy Komisja przekazuje do Koordynatora Konkursu, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przeprowadzenia Konkursu.

19.Koordynator Konkursu, dokonuje oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu we wszystkich kategoriach, na Forum w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Protokołu Konkursowego.

20.Próbki wina, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów, otrzymują:
a) Brązowy Medal „NAJLEPSZE WINO 2014 FORUM WINOGRONA.ORG” (81-85,99 pkt.),
b) Srebrny Medal „NAJLEPSZE WINO 2014 FORUM WINOGRONA.ORG” (86-89,99 pkt.),
c) Złoty Medal „NAJLEPSZE WINO 2014 FORUM WINOGRONA.ORG” ( 90-100 pkt.).

21.Laureaci Konkursu, mają prawo używać medalu, drukując jego znak jedynie na etykietach wina pochodzących z partii, która została zgłoszona i została nagrodzona w Konkursie.

22. Laureaci Konkursu otrzymują medale droga elektroniczną.

Postanowienia końcowe.

23.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

24. Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie.

Załączniki:

Zał. 1 Tabelka systemu oceny (załacznik)
Zał. 2 Wzory medali 2013, przechodzą do Archiwum Konkursu

[bad img]http://img40.imageshack.us/img40/8923/brazowy2013.png[/bad img]     [bad img]http://img221.imageshack.us/img221/5351/zloty2013.png[/bad img]

Autor projektu medali: @ArturK.

   
Odpowiedz
#2
Aktualna lista zgłoszeń do Konkursu:

1. @Ricci - 4 szt
2. @uczitiel - 4 szt
3. @castleman - 2 szt
4. @spyrek35 - 1 szt
5. @Matka - 2 szt
6. @jerzy53 - 2-3 szt
7. @zm53 - 2-3 szt
8. @Erikos - 2-4 szt


Razem 19- 23 szt

Zapraszam użytkowników forum wino.org.pl do uczestnictwa w konkursie. Kto jest zdecydowany, a nie wie ile szt. zgłosić, proszę o zgłoszenia w przedziale ( np. 1-3szt). Chodzi o przybliżone zbilansowanie ilości szt ( wydruk tabelek oceny itp.).
Po majówce roześlę adres do wysyłki i krótką instrukcje postępowania na PW dla uczestników( jak co roku). Czasu coraz mniej, zapraszam serdecznie :)

ZAPISY.

Odpowiedz
#3
IV Edycja Konkursu za nami, wyniki:
Kod:
    Białe wytrawne i półwytrawne.                
                    
1    Ricci    białe wytrawne    2014    Solaris100    81,33- brązowy medal
2    Irek-11    białe wytrawne    2014    Auxerrois100    76,67
3    uczitiel    białe półwytrane    2013    Solaris50 Muscat40 Aurora10    73,00
4    Erikos    białe wytrawne    2014    Pinot Gris100    70,33
5    Erikos    białe półwytrane    2014    Solaris100    67,00
6    zbynekk    białe wytrawne    2014    Biancca50 Aurora50    63,67
7    Moczarek    białe półwytrane    2014    Solaris100    60,00
8    spyrek35    białe wytrawne    2014    Bianca70 Muscat Odesskij30    57,33
9    Erikos    białe wytrawne    2014    Gewurztrminer100    57,00
10    spyrek35    białe wytrawne    2014    Johanniter100    52,67
11    Matka    białe półwytrane    2013    Swenson Red40 Solaris60    51,00
12    Irek-11    białe wytrawne    2014    Solaris100    48,67
13    zm53    białe wytrawne    2014    Solaris80 Bianca20    35,00
14    jerzy53    białe wytrawne    2014    Aurora100    33,00
15    bogdanb3    białe półwytrane    2014    Jutrzenka SB MO Aurora    32,67
16    zm53    białe wytrawne    2014    Sibera100    30,67

    Poza konkursem                

1    kilis    białe wytrawne    2014    Riesling100 poza konkursem    74,33


Czerwone wytrawne i polwytrawne                

LP    Nick    Kat Wina    Rocznik    Odmiana wina    Wynik
1    uczitiel    czerwone półwytrawne    2014    Bolero100    83,00- brązowy medal
2    Ricci    czerwone wytrawne    2013    Regent60 Zweigelt20 Bolero20    80,33
3    uczitiel    czerwone półwytrawne    2014    Rondo100    79,00
4    uczitiel    czerwone półwytrawne    2014    Muscat Doński100    77,33
5    Matka    czerwone wytrawne    2014    Rondo100    77,00
6    jlechu    czerwone wytrawne    2014    Acolon46 Muscat Bleu15 Zweigelt39    74,67
7    Ricci    czerwone wytrawne    2014    Regent60 Zweigelt20 Bolero20    73,33
8    Moczarek    czerwone wytrawne    2014    Oporto100    72,33
9    zbynekk    czerwone wytrawne    2014    MF50 LM50    71,00
10    maciek19660714    czerwone wytrawne    2014    Dornfelder100    69,00
11    castleman    czerwone wytrawne    2014    Oporto100    65,00
12    jerzy53    czerwone półwytrawne    2014    Regent100    64,67
13    Ricci    czerwone wytrawne    2014    PNP60 Nero40    57,67
14    castleman    czerwone wytrawne    2014    C.Cortis90 Regent10    56,00
15    bogdanb3    czerwone wytrawne    2014    Dunaj100    50,33
16    zm53    czerwone wytrawne    2014    Rondo50 Regent40 C.Cortis10    44,00

Dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu :)
Dziękuje również Komisji Sędziowskiej i Opiekunom Konkursu za wniesiony wkład :)
Szersza relacja( ze zdjęciami) w późniejszym terminie.
Odpowiedz
#4
No proszę, jak szybko są wyniki!

Gratulacje dla konkursowiczów!
Odpowiedz
#5
Tak,

Dodam, że wyniki były dostępne w sieci 05.06.2015.godz 17:50 niedługo po zakończeniu konkursu, dzięki równoległym obliczeniom wyników ze wsparciem IT.
http://www.winogrona.org/forum/wydarzeni...82-26.html

Tutaj, wyniki dodałem niezwłocznie, po powrocie ze zlotu.:)
Odpowiedz
#6
Gratulacje!

Zdziwił mnie dobry wynik wina (win) z odmiany Bolero. Na "winogronach" raczej wyczytałem opinię, że na wino ta odmiana to nie jest najlepszy wybór...
Odpowiedz
#7
IV Edycja 2015

Regulamin IV Edycji Konkursu.
Konkurs odbył się 05.06.2015 na Zlocie V Potyczki Młyńskie w Gostomi n/Pilicą.
Komisja Sędziowska SWiMP w składzie Przewodniczący: Kilis, Skład (kolejność alfabetyczna): 1stgreen, Forest, GENERAL AIDID, Han_ka.
Opiekunowie Konkursu: Beata&BogdanB3, Castleman, Erikos, Maciek19660714, Ricci.


Przebieg Konkursu:

04.06.2015- etykiety win konkursowych zostaja zasłoniete i każdej butelce nadany jest unikalny numer-kod, który teraz identyfikuje daną próbke.
Numer ten jest przypisany do danego wina w komputerze, następnie wina trafiaja do zimnej piwnicy i "odpoczywają" do konkursu.
05.06.2015 godz. 10:30-13:00-ocena win białych
Komisja ocenia próbki: każda próbka oddzielnie, sędziowie nanoszą swoją ocenę do tabelek oceny. Po wykonaniu oceny danej próbki, tabelki oceny trafiają do Opiekunów Konkursu. Dane są wprowadzane do komputera który w/g. formuły wylicza ocenę średnią zgodnie z regulaminem. W tym czasie Komisja Sędziowska ocenia już następna próbkę. Postępując analogicznie, dochodzimy do oceny ostatniej próbki i po paru minutach mamy już wyniki konkursu, po posortowaniu wyników, mamy określona kolejność. Pięć najlepszych próbek( po wpisaniu kolejności od 1 do 5) bez odsłaniania etykiet, trafia do wszystkich uczestników Zlotu, którzy degustują próbki również "w ciemno". Jest możliwość weryfikacji oceny własnej z ocenami sędziów.

05.06.2015 godz 14:30-17:00-ocena win czerwonych.
Postępujemy analogicznie jak z winami białymi. Po degustacji "w ciemno" win czerwonych przez uczestników zlotu, następuje ogłoszenie wyników tzn. przyporządkowanie danych próbek wina do właścicieli win. W ten sposób wiadomo jaka jest kolejność w Konkursie.
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, omawia i charakteryzuje wina poddane ocenie. Następuje ogólna dyskusja, pytania itp.
Wyniki są wydrukowane, następuje również wprowadzenie wyników do sieci.

Zdjęcia z IV Edycji Konkursu

Autorem zdjęć jest Castleman.


Wyniki Konkursu:

Kod:
    Białe wytrawne i półwytrawne.                
                    
1    Ricci    białe wytrawne    2014    Solaris100    81,33- brązowy medal
2    Irek-11    białe wytrawne    2014    Auxerrois100    76,67
3    uczitiel    białe półwytrane    2013    Solaris50 Muscat40 Aurora10    73,00
4    Erikos    białe wytrawne    2014    Pinot Gris100    70,33
5    Erikos    białe półwytrane    2014    Solaris100    67,00
6    zbynekk    białe wytrawne    2014    Biancca50 Aurora50    63,67
7    Moczarek    białe półwytrane    2014    Solaris100    60,00
8    spyrek35    białe wytrawne    2014    Bianca70 Muscat Odesskij30    57,33
9    Erikos    białe wytrawne    2014    Gewurztrminer100    57,00
10    spyrek35    białe wytrawne    2014    Johanniter100    52,67
11    Matka    białe półwytrane    2013    Swenson Red40 Solaris60    51,00
12    Irek-11    białe wytrawne    2014    Solaris100    48,67
13    zm53    białe wytrawne    2014    Solaris80 Bianca20    35,00
14    jerzy53    białe wytrawne    2014    Aurora100    33,00
15    bogdanb3    białe półwytrane    2014    Jutrzenka SB MO Aurora    32,67
16    zm53    białe wytrawne    2014    Sibera100    30,67

    Poza konkursem                

1    kilis    białe wytrawne    2014    Riesling100 poza konkursem    74,33


Czerwone wytrawne i półwytrawne                

LP    Nick    Kat Wina    Rocznik    Odmiana wina    Wynik
1    uczitiel    czerwone półwytrawne    2014    Bolero100    83,00- brązowy medal
2    Ricci    czerwone wytrawne    2013    Regent60 Zweigelt20 Bolero20    80,33
3    uczitiel    czerwone półwytrawne    2014    Rondo100    79,00
4    uczitiel    czerwone półwytrawne    2014    Muscat Doński100    77,33
5    Matka    czerwone wytrawne    2014    Rondo100    77,00
6    jlechu    czerwone wytrawne    2014    Acolon46 Muscat Bleu15 Zweigelt39    74,67
7    Ricci    czerwone wytrawne    2014    Regent60 Zweigelt20 Bolero20    73,33
8    Moczarek    czerwone wytrawne    2014    Oporto100    72,33
9    zbynekk    czerwone wytrawne    2014    MF50 LM50    71,00
10    maciek19660714    czerwone wytrawne    2014    Dornfelder100    69,00
11    castleman    czerwone wytrawne    2014    Oporto100    65,00
12    jerzy53    czerwone półwytrawne    2014    Regent100    64,67
13    Ricci    czerwone wytrawne    2014    PNP60 Nero40    57,67
14    castleman    czerwone wytrawne    2014    C.Cortis90 Regent10    56,00
15    bogdanb3    czerwone wytrawne    2014    Dunaj100    50,33
16    zm53    czerwone wytrawne    2014    Rondo50 Regent40 C.Cortis10    44,00
Odpowiedz
#8
Gratulacje dla organizatorów konkursu,uczestników i zwycięzców.Ocena i wyniki konkursów są zawsze ciekawe.
Szkoda że win nie wystawili Wesoły czy Maciej.Taka konfrontacja spowodowałaby że konkurs byłby jeszcze ciekawszy :)

pozdrawiam
Odpowiedz
#9
Załączam podsumowanie Pawła w zakresie oceny win i swoje co nieco...

Ricci:
Cytat:Mój Solaris 2014 w Galicja Vitis 2015 http://galicjavitis.pl/item/28-brawo-gal...klasę.html
uplasował się w środku tabeli w kategorii białe wytrawne (należało raczej zakwalifikować do półwytrawnych)
Wynik:
Solaris 2014 I.1 77,67 W. RicciT Poland
Z wyniku 77,67pkt jestem zadowolony(trochę niżej niż w naszym), startowało 416 win z jedenastu krajów, całościowe wyniki ( pdf) wkrótce na stronie głównej Galicja Vitis 2015 w zakładce wyniki.
Kilis:
Cytat:Twoje wino bez dwóch zdań było bardzo dobre i bez wad, zrównoważone, aromatyczne, owocowe, rześkie i długie jak na solarisa. Żadnej goryczki i obcych smaków. Po prostu wino klasa, pamiętam je z konkursu i patrząc teraz w notatki nie ma wątpliwości że wygrało.
Zapamiętałem też PinoGris Erikosa, które było porównywalne i również bardzo dobre.
I żeby nie było, żadnych win przed konkursem nie miałem okazji próbować.

Podsumowujące tegoroczny konkurs, trzeba przyznać że w białych pierwsza piątka to wina znakomite, do picia z przyjemnością.
Technicznie wykonane bez błędów. Z przyjemnością się je oceniało.
Co do reszty stawki, zdarzały się różne wady, jak przesiarkowanie, czy zbyt wczesny zbiór owoców, niedojrzałość aromatyczna i zbyt ostra kwasowość, brakowało czasami równowagi, zbyt duży dodany cukier. W przyszłym pomyślimy co zrobić z winami dosładzanymi.

W czerwonych podobnie, bardzo dobre wina, Rondo Ricciego, uczitlela i Matki bardzo stylowe, dojrzałe, czysty wiśniowy smak i aromat.
Oceniało się je z przyjemnością.
Pozostałe wina jak w białych, mniejsze lub większe wady.
Jednak w tym roku nie było aż tylu win, które byłyby całkowicie niepijalne. Takich na granicy przyjemności było może ze 3-4, głównie utlenienie i kiepskie niedojrzałe owoce z dużą kwasowością.

Brawa dla uczestników, mam nadzieję że za rok również nie zabraknie chętnych.
Myślę że częściowo opisowe oceny pomogę poprawić warsztat uczestnikom.
Dla komisji też jest to fajnie doświadczenie i możliwość spróbowania jak można w amatorskich warunkach zrobić na prawdę profesjonalne wina, które spokojnie mogą konkurować ze sklepowymi potentatami!
Nie trzeba mieć hektarów i ogromnej winiarni. Trzeba chęci i długiej nauki przede wszystkim.
Powodzenia i dziękuję Ricci za ten konkurs.
Ricci:
Cytat:Dzięki Pawle za podsumowanie konkursu ze strony Komisji Sędziowskiej w zakresie oceny win :)

Z mojej strony , dziękuję pięknie :)
-Komisji: Paweł, Hania, Andrzej, Paweł, Piotr,
-Opiekunom: Beata, Bogdan, Jarek, Maciek, Piotr,
-Uczestnikom: Tadeusz, Piotr, Krzysztof, Marek, Jerzy, @Zm53, Jarek, Irek, Marek, Bogdan, Jerzy, Paweł, Maciek, Zbyszek
-Autorowi medali- Artur ( proszę o aktualizację 2015),
-Gospodarzom: Alina, Piotr
dzięki Wam, konkurs się odbył i został sprawnie przeprowadzony.

Myślę, że konkurs po raz kolejny spełnił swoją rolę, mam informację, że dzięki opisowym ocenom win w arkuszach sędziowskich ( tutaj Paweł-Kilis, praktycznie w 100% opisywał każde wino słownie w arkuszach-brawo!), w kolejnym roku udało się zrobić lepsze wino, dzięki uwagom z lat poprzednich.

Zapraszam do dyskusji i pytań n/t win konkursowych.
Odpowiedz
#10
Bardzo fajnie, że nam te wina wychodzą coraz lepiej. Bez takich spotkań samemu dużo trudniej oceniać swoje wina. Cieszę się że ten konkurs coś wosi.
Odpowiedz
#11
Ricci, Twój pomysł zorganizowania zmagań konkursowych jest bezprecedensowy. Cieszę się niezmiernie, iż miałem okazję w nich uczestniczyć i troszkę je wspomagać.
Namawiam ninejszym, każdego winiarza do uczestnictwa i przyjazdu do Gostomi bo wrażenia niesamowite i nauka wszelaka.
Tylko człowiek głupi, nigdy się nie myli...


Zdjęcia: FAZY BBCH, krzewy PINOT NOIR, krzewy ZWEIGELT.
Filmy uprawa:  SADZENIE,  CIĘCIE DWULATKÓW,  CIĘCIE TRZYLATKÓW
Filmy uprawa:  Historia krzewu Pinot Noir:  2017/2018 (odc I cz 1) cdn
Filmy winifikacja:  POMIAR KWASOWOŚCI MOSZCZU,  POMIAR KWASOWOŚCI WINA,  POMIAR WOLNEGO SO2
Skocz do: