Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zmiany w regulaminie forum związane z RODO
#1
Proszę o zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie Forum, związanymi z Rozporządzeniem RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) - pkt 10.
Tylko człowiek głupi, nigdy się nie myli...


Zdjęcia: FAZY BBCH, krzewy PINOT NOIR, krzewy ZWEIGELT.
Filmy uprawa:  SADZENIE,  CIĘCIE DWULATKÓW,  CIĘCIE TRZYLATKÓW
Filmy uprawa:  Historia krzewu Pinot Noir:  2017/2018 (odc I cz 1) cdn
Filmy winifikacja:  POMIAR KWASOWOŚCI MOSZCZU,  POMIAR KWASOWOŚCI WINA,  POMIAR WOLNEGO SO2

Odpowiedz
#2
To za mało Maćku.
Powinno, moim zdaniem, wyświetlać się przy wejściu na stronę forum okienko z informacjami nt. danych osobowych wynikających z RODO, chociaż prywatnie uważam, że ktoś powinien na poważnie "rozchodzić"* ten idiotyzm zanim się on narodził w chorej łepetynie.
*)-jak ktoś nie zna tego dowcipu to poproszę o info na PW - podeślę.
PS. Fala idiotyzmów wzbiera niesamowicie. Jak długo jeszcze? Ot, taka ogólna bardzo uwaga....
Prawdziwy mężczyzna nie je miodu... Prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły!
Po pierwszym kieliszku wychodzi z nas drugi człowiek i on też chce się napić! (Wańkowicz)
Porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam.

Jak by rządziły na świecie kobiety to nie było by wojen! Państwa by były co najwyżej poobrażane na siebie.

Odpowiedz
#3
Tak, oczywiście Heniu. Rozważamy aktualnie z Witasem, kilka opcji, aby skutecznie poinformować użytkowników o tej opresji i wyjść obronną ręką z oparów absurdu...
Tylko człowiek głupi, nigdy się nie myli...


Zdjęcia: FAZY BBCH, krzewy PINOT NOIR, krzewy ZWEIGELT.
Filmy uprawa:  SADZENIE,  CIĘCIE DWULATKÓW,  CIĘCIE TRZYLATKÓW
Filmy uprawa:  Historia krzewu Pinot Noir:  2017/2018 (odc I cz 1) cdn
Filmy winifikacja:  POMIAR KWASOWOŚCI MOSZCZU,  POMIAR KWASOWOŚCI WINA,  POMIAR WOLNEGO SO2

Odpowiedz
#4
Witajcie,

Proponowana treść par. 10 Regulaminu to zbyt mało - moim zdaniem swimp powinien wysłać wiadomości do wszystkich aktualnych użytkowników (podać wymagane informacje osobom które ma aktualnie w swojej bazie danych), a następnie stosowny komunikat powinien pojawiac się przy rejestracji nowych użytkowników. Administrator (SWIMP) musi bowiem podać wszystkim osobom, których dane osobowe posiada,  szereg informacji (jakie to informacje- poniżej) - w dodatku to administrator musi udowodnić, że przekazał tym osobom konieczne informacje ...


Jakie informacje należy przesłać mówi art. 13 RODO (podkresliłem te, które dotyczą SWIMP) :

Artykuł 13
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
1.   Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
2.   Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
f)  informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
3.   Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.
4.   Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.Wobec powyższego przykładowa klauzula może brzmieć następująco:

_____________________________________________________________________________________________________________

W związku z wejście w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Winiarzy i Miodosytników Polskich (SWIMP) z siedzibą w ............., ul. .............
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu ......................... Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, którą wyraziłeś, zakładając swoje konto na forum SWIMP.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą byc ..........................(chodzi o podmioty zewnętrzne, które mogą przetwarzać dane użytkowników - moim zdaniem może to mieć miejsce np. w wypadku hostingu itp. - jesli forum jest posadowione na zewnętrznym serwerze należącym do innego podmiotu, to ten podmiot jest odbiorą danych. NIe trzeba wymieniac takiego podmiotu z nazwy, ale z kategorii - a więc np. "firmy świadczące usługi hostingowe");
4. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania Twojej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofac swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz likwidując konto użytkownika lub wysyłając e-mail pod adres .....................
5. Masz prawo do prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
___________________________________________________________________________________________________________________

Chyba tyle - ew. w poniedziałek coś dopiszę jak zajrzę do materiałów w pracy ...

Niestety w mojej ocenie RODO zawiera wiele absurdów (np. spotkałem się z opinią, że  biorąc od kogoś wizytówkę powinienem zwrotnie przekazać takiej osobie klauzulę informacyjną jak wyżej ...), ale cóż ...

Pozdrawiam
MILBAS
Oto jest cały splendor: Móc i mieć prawo do siebie uśmiechnąć się.

http://www.pomocdlakrzysia.pl/
Zajrzałem i nie mogę się uwolnić - pomóżcie !!!!

Odpowiedz
#5
Miłosz, jak zwykle chylę czoła, za pomoc prawną!

Wiadomości do wszystkich są w przygotowaniu, a dzięki Twojej przykładowej klauzuli, będą precyzyjne. Podobnie ze stosownym komunikatem, przy rejestracji nowych użytkowników.

Ze skutecznym powiadomieniem natomiast, jest pewien kłopot. Wylogowanie wszystkich i ponowne zalogowanie, po podpisaniu zgody (zaptaszkowaniu kwadracika) - nie jest możliwe. Obecnie silnik nie wspiera takiej opcji. Pozostaje więc PW - jednak ktoś może uprzeć się i nie przeczytać... W takim wypadku - raczej jedynie - usunięcie konta, po upływie zadanego terminu...
Tylko człowiek głupi, nigdy się nie myli...


Zdjęcia: FAZY BBCH, krzewy PINOT NOIR, krzewy ZWEIGELT.
Filmy uprawa:  SADZENIE,  CIĘCIE DWULATKÓW,  CIĘCIE TRZYLATKÓW
Filmy uprawa:  Historia krzewu Pinot Noir:  2017/2018 (odc I cz 1) cdn
Filmy winifikacja:  POMIAR KWASOWOŚCI MOSZCZU,  POMIAR KWASOWOŚCI WINA,  POMIAR WOLNEGO SO2

Odpowiedz
#6
Maćku a emaili przy rejestracji nikt nie podawał? Może na emaila zamiast na PW?
Prawdziwy mężczyzna nie je miodu... Prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły!
Po pierwszym kieliszku wychodzi z nas drugi człowiek i on też chce się napić! (Wańkowicz)
Porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam.

Jak by rządziły na świecie kobiety to nie było by wojen! Państwa by były co najwyżej poobrażane na siebie.

Odpowiedz
#7
Banki wszelkie zmiany i powiadomienia wysyłają w fornir PW i myślę, że jest to forma wystarczająca. Nie ma znaczenia czy przeczytałem czy nie, dostałem wiadomość i Bank jest kryty. Tak samo u nas. Rozesłać PW do wszystkich użytkowników. W ten sposób mamy udokumentowanie powiadomienie wszystkich. Maila też mogą nie odczytać tak samo jak PW. W jednym i drugim przypadku mamy potwierdzenie wysłania wiadomości.
Pozdrawiam, Paweł

Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est, ergo – qui bibit, sanctus est.
Odpowiedz
#8
Raczej poprzestaniemy na PW.
Tylko człowiek głupi, nigdy się nie myli...


Zdjęcia: FAZY BBCH, krzewy PINOT NOIR, krzewy ZWEIGELT.
Filmy uprawa:  SADZENIE,  CIĘCIE DWULATKÓW,  CIĘCIE TRZYLATKÓW
Filmy uprawa:  Historia krzewu Pinot Noir:  2017/2018 (odc I cz 1) cdn
Filmy winifikacja:  POMIAR KWASOWOŚCI MOSZCZU,  POMIAR KWASOWOŚCI WINA,  POMIAR WOLNEGO SO2

Odpowiedz
#9
Taką informację dostałem od mBanku czyli dużej instytucji i nie podali tyle informacji o których pisał milbas
Informacje (np. imię i nazwisko) podczas rejestracji można wpisać co się chce bo nikt tego nie zweryfikuje.

"Dzień dobry,
na pewno słyszałeś o RODO. Nowe zasady ochrony danych osobowych będą obowiązywać od 25 maja 2018 roku.
Co to dla Ciebie oznacza? Mamy dla Ciebie kilka dobrych wiadomości.
Po pierwsze i najważniejsze - nic nie musisz robić. Wszystkie zgody, które nam przekazałeś, są aktualne.
Po drugie, wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane. Możesz korzystać z wielu nowych praw.
Po trzecie, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną stronę, gdzie znajdziesz przystępne materiały na temat RODO i swoich praw. Prosimy, zapoznaj się z nimi. Szczególnie polecamy Pakiet RODO - zbiór praktycznych informacji o nowych przepisach.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości. Zadzwoń na mLinię lub odwiedź jedną z naszych placówek..."
Pozdrawiam
----Erikos----
Odpowiedz
#10
No w pewnym sensie podali, przygotowując tą, "specjalną" stronę... Tak myślę.
Tylko człowiek głupi, nigdy się nie myli...


Zdjęcia: FAZY BBCH, krzewy PINOT NOIR, krzewy ZWEIGELT.
Filmy uprawa:  SADZENIE,  CIĘCIE DWULATKÓW,  CIĘCIE TRZYLATKÓW
Filmy uprawa:  Historia krzewu Pinot Noir:  2017/2018 (odc I cz 1) cdn
Filmy winifikacja:  POMIAR KWASOWOŚCI MOSZCZU,  POMIAR KWASOWOŚCI WINA,  POMIAR WOLNEGO SO2
Skocz do: