Na najprzednieyszą...c.d.
piołunówka
11.11%
4 11.11%
krupnik
47.22%
17 47.22%
jarzębiak
11.11%
4 11.11%
dereniówka
22.22%
8 22.22%
tarniówka
5.56%
2 5.56%
angielska gorzka
2.78%
1 2.78%
Razem: 36 głosów 100%